Club van 50

De Club van 50 is een groep van enthousiaste donateurs (leden en niet-leden) die Rood Groen LVC’01 een warm hart toedragen. Het streven is zoveel mogelijk deelnemers te vinden die een jaarlijkse bijdrage van € 50,- leveren. Iedereen kan lid worden van de Club van 50. De namen van de leden van de Club van 50 worden vermeld op het Club van 50 bord in de kantine van het sportcomplex en op de website van de vereniging.

De donaties van de Club van 50 worden gebruikt om aankopen te verrichten die voor alle leden van toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuw kantinemeubilair, standen- en sponsorborden en andere belangrijke bestedingsdoelen.

Heb je interesse om een bijdrage te leveren of wil je meer informatie over de Club van 50? Neem dan contact op met Herman Wehkamp op telefoonnummer 06-1547 8669, per e-mail: hermanwehkamp@home.nl of door het invullen van het formulier in de kantine.

Bedankt voor jullie steun!

ONZE CLUB VAN 50

Thijs Jussen
Jo Winkens
Roadrunner
Dhr. Wierts
51North
Brui va Vols
Roland Brosselt
Hubert Kleikers
Janssen – Kerres Automotive B.V.
Hotel de Linde
Slangen Touringcars
Gerda en Hans Baggen
Herman Wehkamp
Elmar Thoennissen
Ben Delnoye
Café d’r Druje Eck
Rousseau Chocolade Gulpen
Wiel & Ingrid Souren
Bart Soetens
Paul de Graauw
Thomas Drost
Dion Janssen
Marc Schijns
Roger Sparla
Roelof Cohlst

   Zomer 2017: Verbouwing en modernisering van de bestuurskamer
   Mei 2016: Nieuw TV-scherm voor de kantine (i.s.m. RTV Geelen)


Facebook